Екип

Екип

Екип от интелигентни, млади, амбициозни и енергични преподаватели са се посветили на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях.

Педагози, психолози, логопеди, спортисти, артисти и много други специалисти, в различни сфери, ще са на разположение на вашето дете и на вас!

Представители от различни географски ширини, народи и култури ще бъдат гости на детската градина и ще споделят с децата най-интересното за мястото, в което живеят, за културата и обичаите си и ще помагат за усъвършенстване на чуждите езици. Тези срещи и занимания ще обогатят знанията и представите на децата за света, ще засилят чувството им за толерантсност и ще провокират тяхната любознателност.