Родителите

Родителите

Вие – Родителите, имате основна роля, за формиране на уникалната личност на вашето дете! Затова вашето активно участие в инициативите, които ще организираме и в заниманията, част от програмата за обучение и развитие на децата, ще бъде от изключително значение.
Най-добрите резултати, които детето може да постигне, ще бъдат в екип с вас – родителите и нашите учители!